QUILL Marketing/ Tmi Laura Bäckman – Tietosuojaperiaate

Avoimuus, henkilötietojen suojeleminen ja yksityisyyden kunnioittaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja vain ennalta määrättyihin, asianmukaisiin tarkoituksiin. Pyrimme minimoimaan kerätyn tiedon määrän ja keräämme vain käytön kannalta oleellista tietoa.

Luottamuksesi on meille tärkeää. Meitä koskee salassapitovelvollisuus ja henkilötiedon käsittelyä määrittelevät tietosuoja-asetukset. Tietoja säilytetään sähköisesti viimeisimpien tietoturvaohjelmistojen avulla sekä muin teknisin keinoin suojatuilla palvelimilla.

Seuraavassa selvennämme, mitä henkilötietoja keräämme eri tilanteissa sekä mihin tarkoituksiin ja kuinka kauan niitä käsittelemme.

Kotisivusto

Lomakkeet

Mikäli otat meihin yhteyttä sivustossa olevan lomakkeen kautta, pyydämme sinulta seuraavia henkilötietoja:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite

Lisäksi tallennamme tiedot, joita lomakkeeseen liittämäsi vapaaehtoinen viesti sisältää.
Lomakkeen sisältämiä tietoja säilytämme asiasi hoitamisen vaativan ajan.

Lomakkeen tietoihin on pääsy vain valituilla yrityksemme työntekijöillä. Mitään niiden avulla saatua tietoa ei jaeta kolmansien osapuolien kanssa.

Lokitiedot

Lokitiedot auttavat meitä sivuston turvallisuuden ja vakauden arvioimisessa.

Lokitiedostoon tallentuu seuraavaa tietoa:

 • käyttäjän IP-osoite
 • selaintyyppi
 • kellonaika
 • käytetyt sivut

Lokitietoihin on pääsy vain valituilla yrityksemme työntekijöillä. Tietoja ei jaeta kolmansien osapuolien kanssa.

Sähköinen markkinointi

Aika ajoin markkinoimme tuotteitamme sähköisten uutiskirjeiden avulla. Tähän tarkoitukseen käytämme PostOn-uutiskirjesovellusta, joka ottaa GDPR:n (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) velvoitteet hyvin huomioon ja näin mahdollistaa arvojemme mukaisen toiminnan. Uutiskirjeet on suunnattu yrityksille ja muille organisaatioille. Tätä sähköistä markkinointia varten olemme tallettaneet markkinointirekisteriimme joko osan tai kaikki seuraavista tietotyypeistä:

 • yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, puhelinnumero, titteli ja sähköpostiosoite
 • organisaation kotimaa

Markkinointirekisterin tietoihin on pääsy vain valituilla yrityksemme työntekijöillä. Tietoja ei jaeta kolmansien osapuolien kanssa.

Asiakkuudet

Ylläpidämme asiakasorganisaatioidemme yhteyshenkilöistä henkilörekisteriä asiakassuhteen hallinnoinnin, palveluista ja ajankohtaisista asioista tiedottamisen sekä asiakassuhteen kehittämisen tarkoituksiin.

Pidämme huolen, että asiakkaidemme ja yrityksemme välinen tietosuojaan liittyvä dokumentaatio ja käytännöt ovat aina ajan tasalla.

Tietojen säilytysaika

Kotisivusto

 • lomakkeet; asian hoitamiseksi vaadittu aika
 • lokitiedot; 2 vuotta

Sähköinen markkinointi

 • markkinointirekisteri; henkilötietoja säilytetään lain sallimissa puitteissa ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista. Virheelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat tiedot poistetaan rekisteristä.

Asiakkuudet

 • asiakasrekisteri; tietoja säilytetään, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole enää asiakassuhteen asettamaa, eikä lain asettamaa perustetta.

Ota yhteyttä 

Ota yhteyttä